Kategorier
Fastighet

Certifierad OVK-besiktning i Stockholm

Att säkerställa god luftkvalitet inom fastigheter är av yttersta vikt för både människors hälsa och energieffektiviteten. En OVK-besiktning, Obligatorisk Ventilationskontroll, är det verktyg som används för att säkerställa att inomhusluften uppfyller de nödvändiga kraven. Men hur ofta behöver man utföra en OVK-besiktning i Stockholm, och vad är de vanliga felen som kan upptäckas?

Grundregeln för OVK-besiktningar säger att de bör utföras vart tredje eller sjätte år, beroende på ventilationssystemets typ. En- och tvåbostadshus omfattas också av detta krav, men de behöver endast besiktigas en gång, och detta ska göras i samband med att ventilationssystemet tas i bruk. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK-besiktningen utförs i enlighet med dessa tidsramar.

Förändringar och energieffektivitet

En OVK-besiktning är mer än bara en kontroll av luftkvaliteten. Den kan också ge fastighetsägaren värdefulla insikter och förslag på förändringar som kan bidra till att sänka byggnadens energikostnader. Det är viktigt att notera att dessa energibesparande åtgärder inte får försämra luftkvaliteten. Därför är en certifierad tekniker nödvändig för att utföra besiktningen på rätt sätt.

Vid en OVK-besiktning i Stockholm kan olika problem upptäckas. Det är därför klokt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att först inhämta offerter från olika företag. Priserna kan variera, och konkurrensen mellan OVK-certifierade företag är stark.

Några av de vanliga felen som kan upptäckas vid en OVK-besiktning inkluderar:

  • Lågt luftflöde: Ett otillräckligt luftflöde i ventilationssystemet kan leda till dålig luftcirkulation och påverka inomhusluftens kvalitet. Det kan också resultera i högre energikostnader då systemet behöver arbeta hårdare för att upprätthålla önskad temperatur.
  • Bristande tilluft: Efter större renoveringar kan det hända att tilluftsystemet inte fungerar korrekt. Detta kan påverka både luftkvaliteten och energieffektiviteten. Det är därför viktigt att åtgärda sådana problem så snart de upptäcks.
  • Felaktiga installationer av fläktsystem: Felaktiga installationer av fläktsystem i kök och badrum är en annan vanlig anmärkning. Dessa system är viktiga för att avlägsna fukt och dåliga lukter. När de inte fungerar korrekt kan det påverka trivseln och luftkvaliteten i de berörda områdena.

Det är av yttersta vikt att åtgärda de anmärkningar som upptäcks vid en OVK-besiktning så snart som möjligt. Detta inte bara för att upprätthålla god luftkvalitet och energieffektivitet, utan också för att följa lagkraven som styr OVK-processen.

Att utföra OVK i Stockholm

För att utföra OVK-besiktning i Stockholm är det viktigt att välja ett certifierat och registrerat företag. Denna åtgärd garanterar att besiktningen genomförs korrekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Att samarbeta med ett pålitligt OVK-certifierat företag är avgörande för att säkerställa att fastigheten uppfyller de nödvändiga standarderna för luftkvalitet och energieffektivitet.

OVK-besiktningar en viktig del av att upprätthålla en hälsosam och effektiv inomhusmiljö inom fastigheter i Stockholm. Genom att följa de rekommenderade tidsramarna och åtgärda eventuella anmärkningar kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar säkerställa att deras byggnader är i god form när det gäller luftkvalitet och energieffektivitet. Vid val av OVK-certifierat företag är det alltid klokt att jämföra offerter för att få den bästa möjliga servicen till det mest konkurrenskraftiga priset.