Kategorier
Fastighet

Fastighetssystem för en mer effektiv verksamhet

I dagens bostadsmarknad är en sund och lönsam affärsverksamhet för bostadsbolag avgörande. Det är dock inte alltid en enkel uppgift att bibehålla god lönsamhet. För boende är det ofta hyreshöjningar som drar deras uppmärksamhet till frågan om lönsamhet, och de kan känna sig lurade när hyrorna ökar. Boendekalkylerna de en gång gjorde har plötsligt blivit svåra att förstå och följa. Det är en situation som kan verka förvirrande, men det finns sätt att förbättra och optimera fastighetsförvaltningen för att möta dagens utmaningar.

Bostadsmarknaden är känd för sin volatilitet, och faktorer som tillgång och efterfrågan, prisnivåer och räntor kan skifta betydligt. För att vara framgångsrika måste bostadsbolag kunna anpassa sig till dessa svängningar. En nyckel till framgång ligger i att kunna effektivt hantera alla de komplexa aspekter som påverkar fastighetsförvaltningen, samtidigt som man bibehåller lönsamheten.

Kan ett fastighetssystem vara svaret?

För att kunna erbjuda rimliga hyror och attrahera nya köpare är det viktigt att undvika höga hyreskostnader och frekventa hyreshöjningar. Det är tydligt för potentiella köpare att höga hyror och ständiga ökningar kan bero på bristande förvaltning. Så, vad kan bostadsbolag göra i en sådan situation? En strategi som har visat sig vara effektiv är att samarbeta med ett konsultbolag som specialiserat sig på fastighetssystem för att förbättra lönsamheten.

Ibland kan det verka motsägelsefullt att ta in en extern aktör för att hantera fastighetsförvaltningen. Men fördelarna med fastighetssystem för en mer effektiv verksamhet överväger ofta de initiala betänkligheterna. Genom att införa ett fastighetssystem kan bostadsbolag uppnå en mer effektiv verksamhet och därmed hålla de totala kostnaderna nere. Här är några sätt på vilka ett fastighetssystem kan gynna bostadsbolag:

  • Effektivare resursallokering: Med ett fastighetssystem på plats kan bostadsbolag bättre fördela sina resurser. Det innebär att underhåll, reparationer och andra kostnader kan hanteras på ett mer strukturerat sätt. Detta minskar onödiga utgifter och leder till långsiktig kostnadsminskning.
  • Bättre hyresgästhantering: Ett fastighetssystem ger bostadsbolag möjlighet att bättre hantera hyresgästförhållanden. Genom att övervaka och analysera hyresgästernas beteende och behov kan man anpassa sitt erbjudande och skapa långvariga och nöjda hyresgästrelationer.
  • Datadriven beslutsfattande: Med tillgång till omfattande data och analyser kan bostadsbolag fatta beslut som är välgrundade och baserade på fakta. Detta minskar risken för felinvesteringar och ökar chansen att göra rätt beslut som främjar lönsamheten.
  • Hållbarhet och energieffektivitet: Ett fastighetssystem kan hjälpa bostadsbolag att effektivisera sin energianvändning och därmed minska driftskostnader. Genom att införa hållbara praxis kan bolagen också dra nytta av regeringens incitament och minska sin miljöpåverkan.

Ett fastighetssystem vara en avgörande faktor för att förbättra bostadsbolags lönsamhet. Genom att optimera resursallokering, förbättra hyresgästhantering, fatta datadrivna beslut och satsa på hållbarhet kan bostadsbolag hålla sina hyror på rimliga nivåer och samtidigt öka sin attraktionskraft för potentiella köpare. I den osäkra bostadsmarknaden är effektiv fastighetsförvaltning en nyckelkomponent för långsiktig framgång och stabilitet. Genom att investera i ett fastighetssystem kan bostadsbolag säkra sin position och optimera sin lönsamhet på lång sikt.

Kategorier
Fastighet

Certifierad OVK-besiktning i Stockholm

Att säkerställa god luftkvalitet inom fastigheter är av yttersta vikt för både människors hälsa och energieffektiviteten. En OVK-besiktning, Obligatorisk Ventilationskontroll, är det verktyg som används för att säkerställa att inomhusluften uppfyller de nödvändiga kraven. Men hur ofta behöver man utföra en OVK-besiktning i Stockholm, och vad är de vanliga felen som kan upptäckas?

Grundregeln för OVK-besiktningar säger att de bör utföras vart tredje eller sjätte år, beroende på ventilationssystemets typ. En- och tvåbostadshus omfattas också av detta krav, men de behöver endast besiktigas en gång, och detta ska göras i samband med att ventilationssystemet tas i bruk. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK-besiktningen utförs i enlighet med dessa tidsramar.

Förändringar och energieffektivitet

En OVK-besiktning är mer än bara en kontroll av luftkvaliteten. Den kan också ge fastighetsägaren värdefulla insikter och förslag på förändringar som kan bidra till att sänka byggnadens energikostnader. Det är viktigt att notera att dessa energibesparande åtgärder inte får försämra luftkvaliteten. Därför är en certifierad tekniker nödvändig för att utföra besiktningen på rätt sätt.

Vid en OVK-besiktning i Stockholm kan olika problem upptäckas. Det är därför klokt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att först inhämta offerter från olika företag. Priserna kan variera, och konkurrensen mellan OVK-certifierade företag är stark.

Några av de vanliga felen som kan upptäckas vid en OVK-besiktning inkluderar:

  • Lågt luftflöde: Ett otillräckligt luftflöde i ventilationssystemet kan leda till dålig luftcirkulation och påverka inomhusluftens kvalitet. Det kan också resultera i högre energikostnader då systemet behöver arbeta hårdare för att upprätthålla önskad temperatur.
  • Bristande tilluft: Efter större renoveringar kan det hända att tilluftsystemet inte fungerar korrekt. Detta kan påverka både luftkvaliteten och energieffektiviteten. Det är därför viktigt att åtgärda sådana problem så snart de upptäcks.
  • Felaktiga installationer av fläktsystem: Felaktiga installationer av fläktsystem i kök och badrum är en annan vanlig anmärkning. Dessa system är viktiga för att avlägsna fukt och dåliga lukter. När de inte fungerar korrekt kan det påverka trivseln och luftkvaliteten i de berörda områdena.

Det är av yttersta vikt att åtgärda de anmärkningar som upptäcks vid en OVK-besiktning så snart som möjligt. Detta inte bara för att upprätthålla god luftkvalitet och energieffektivitet, utan också för att följa lagkraven som styr OVK-processen.

Att utföra OVK i Stockholm

För att utföra OVK-besiktning i Stockholm är det viktigt att välja ett certifierat och registrerat företag. Denna åtgärd garanterar att besiktningen genomförs korrekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Att samarbeta med ett pålitligt OVK-certifierat företag är avgörande för att säkerställa att fastigheten uppfyller de nödvändiga standarderna för luftkvalitet och energieffektivitet.

OVK-besiktningar en viktig del av att upprätthålla en hälsosam och effektiv inomhusmiljö inom fastigheter i Stockholm. Genom att följa de rekommenderade tidsramarna och åtgärda eventuella anmärkningar kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar säkerställa att deras byggnader är i god form när det gäller luftkvalitet och energieffektivitet. Vid val av OVK-certifierat företag är det alltid klokt att jämföra offerter för att få den bästa möjliga servicen till det mest konkurrenskraftiga priset.

Kategorier
Fastighet

Fastighetsboxar – en sund investering 

Fastighetsägare och BRF:er stöter hela tiden på nya förslag om investeringar att ta i syfte att skapa en större säkerhet, höja det estetiska värdet och samtidigt också förenkla vardagen för de boende. Ett exempel på en sådan investering handlar om fastighetsboxar. 

Många BRF:er har redan tagit steget och gjort den investeringen, frågan är bara om det valt rätt? Vi skulle definitivt säga att man gjort det. Fastighetsboxar kommer nämligen med väldigt många fördelar och man kan, genom att samtidigt också investera i nya dörrar till bostäderna, slå flera flugor i en och samma smäll. Vi tittar närmare på vilka fördelar som finns med fastighetsboxar och varför det är en sund investering att ta: 

  • Ökad säkerhet. Säkerhetsdörrar saknar brevinkast och all post – och alla paket – läggs istället i fastighetsboxar placeras i anslutning till entrén. I och med detta så minskar också risken för inbrott då just brevinkast är en ytterst svag punkt. Ser man till ett annat scenario – att det börjar brinna – så ökar också chanserna för de boende. Rök och eld stängs ute längre. Varje minut räknas. 
  • Snyggare estetik. Med fastighetsboxar skapar man enkelt en välkomnande, inbjudande och snygg entré inne i fastigheten. Det gör att trivseln ökar och att de boende håller efter i en högre omfattning. Fastighetsboxar kan dessutom matchas med olika stilar och arkitekturer. Det finns olika färger, storlekar och modeller att välja mellan. Dessutom kan man också placera fastighetsboxar utomhus och med detta skapa större rymd i trapphuset. 
  • Vardagen blir enklare. De boende kan skapa sunda rutiner med sin egen posthantering och direkt kolla och sortera sin post i samband med att man kommer hem från jobbet. Utöver detta så rymmer också fastighetsboxar paket av standardstorlek – vilket gör att man slipper åka till olika ombud varje gång man beställt något från nätet.