Kategorier
Säkerhet

Brandskyddsutbildning på fyra timmar

Det är förståeligt att ni som företag inte har tid att spendera en heldag på att gå en brandskyddsutbildning. Med det räcker med fyra timmar, så är ni säkra.

Det är så lätt att tänka att man ska göra det någon annan dag. Så plötsligt är olyckan framme och ni är inte redo för den. Då kan det gå riktigt illa. Det är därför som det är lag på att ni som företag eller verksamhet har skyldighet att låta varje arbetsplats ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att er personal behöver gå en grundläggande brandskyddsutbildning.

Under en grundläggande brandskyddsutbildning så kommer ni få den informationen som ni behöver för att klara av små bränder. Det behöver endast ta fyra timmar, och ni behöver inte åka långväga för att gå en sådan kurs. Istället kan kursledare komma till er, och ni kan gå kursen på er arbetsplats. Det är det bästa sättet att göra det på, eftersom ni då har möjlighet att se hur ni kan skydda er på just er arbetsplats.

Brandskyddsutbildning som går att skräddarsy

Alla arbetsplatser ser olika ut, och ni jobbar troligtvis med olika saker. Det betyder att en del behöver lite mer ingående kunskaper om hur man släcker en viss typ av brand. Till exempel så används inte samma utrustning för en brand på träbordet som orsakats av stearinljuset, som för en elektrisk brand eller en brand av kemikalier. Olika kriser behöver olika utrustning.

Det är viktigt att veta skillnaden mellan utrustning och utrustning. Det är därför som det är så bra att ni kan skräddarsy er brandskyddsutbildning, och anpassa den helt efter hur er arbetsplats ser ut. Det kan också vara bra att nämna om ni skulle vilja komplettera med ytterligare kunskap, så att er kursledare kan ta fram just den information som passar och lämpar sig bäst för ert arbete.

Kategorier
Säkerhet

Analys av företagslarm i Stockholm ger stabil statistik

Om det inte begicks några brott skulle ett företagslarm inte behövas i Stockholm. Nu är det så att det behövs lite här och var för att man ska känna sig säker.

Om larmet går på ett företag ska det vara en person på plats illa kvickt. Det ska vara ett larm som är lätt att sköta. Lätt att slå på och lätt att slå av. Lika lätt ska det vara att få saker åtgärdade om det behövs.

Anlitar du en bra larmoperatör kan du få allt detta och slippa bekymra dig för att det ska vara krångligt eller svårt. Det utvecklas hela tiden nya system och dessa håller en larmoperatör koll på. Det är inte din uppgift som företagare, det är du som får den nya informationen.

Företagslarm i Stockholm enligt dina behov

Om du känner att du behöver någon form av larm, kanske vill du ha nya lås, eller varför inte prova på hur det är att ha ett passersystem. I alla dessa fall är det bra att ta kontakt med ett företag som tillhandahåller företagslarm i Stockholm.

Du kan från ett sådant företag få all den hjälp du vill ha och behöver. Det är så enkelt att ni sitter ner och talar om vad du och ditt företag har för behov. Vad det är du vill skydda dig ifrån och hur just ditt företagslarm skulle se ut.

Begär offert när det gäller företagslarm i Stockholm

Du kan begära att få in en offert när det gäller företagslarm i Stockholm. På så sätt kan du jämföra både pris och vad som ingår i priset innan du tar ett konkret beslut om vilken firma du vill använda dig av.

Känner du förtroende för en speciell larmoperatör så är det den du ska välja. Har du vänner som anlitat en larmoperatör de tycker är bra så kan du ta kontakt med den firman för att se om den faller dig i smaken.

Kategorier
Säkerhet

Passersystem i Stockholm stänger ute obehöriga

Om du är företagare, vill du inte att obehöriga personer ska vistas i dina lokaler. Anlita ett företag som installerar elektroniska passersystem i Stockholm.

Du driver ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska produkter, där dina kunder finns i hela världen. Dina produkter ingår som viktiga komponenter i de system som dina kunder marknadsför. Flera av dina kunder tillverkar system för försvarsindustrier.

När du tecknar avtal med kunder måste du skriva sekretessavtal. Dina egna och kundernas produkter får under inga villkor komma i händerna på en konkurrent eller ännu värre till en främmande fientlig makt. I dina kontrakt med kunder ingår därför vitesklausuler som vid ett utfall kan hota ditt företags existens.

Hur skyddar du dig då mot att obehöriga kan smyga sig in i dina lokaler? Utan ett genomtänkt system kan sådana intrång ske både dag- och nattetid. Ett sätt är att dela upp företagets lokaler i olika sektioner och där endast delar av personalen har tillgång till samtliga lokaler.

Passersystem i Stockholm utan nyckelknippor

Du kontaktar ett företag som specialiserat sig på säkerhetsfrågor för företag. Företaget har stor erfarenhet från större industrier där säkerheten har högsta prioritet. Du får förslag att i första hand införa styrning av tillträdet till olika lokaler. Du får bestämma vilka dörrar som ska öppnas och vem som ska kunna öppna respektive dörr. Fördelarna med ett elektroniskt passersystem är att nycklar ersätts med passerbricka eller låstagg. Om bricka eller tagg blir borttappade är de lätta att spärra.

Men hur gör du på kvällar och nätter när inte all personal finns på plats? Med ett elektroniskt passersystem behöver inte alla dörrar gå att öppna nattetid. På din forskningsavdelning finns sannolikt rapporter och dokument som ingen behöver ha tillgång till ensam och på natten. Och ingen har anledning att vistas i tillverkningen när ingen produktion sker.

Går det att kombinera ett passersystem i Stockholm med någon form av övervakningssystem? Det kan vara viktigt att i efterhand kunna kontrollera vilka som har befunnit sig i en specifik lokal och vid vilken tidpunkt. Detta kan göras genom en händelselogg. Det finns också möjlighet att integrera kameraövervakning i ett säkerhetssystem. Mer information kan du hitta på: passersystemstockholm.se

Kategorier
Säkerhet

Företagslarm för din trygghet och säkerhet

Det är otrevligt att få besök av tjuvar. Någon kommer in, kollar dina lokaler och stjäl din utrustning. Ett företagslarm stoppar effektivt stöld och inbrott.

Tjuvar vet att de måste snabba på för att få med sig så mycket värdefullt de kan på så kort tid som möjligt. De vill inte bli överraskade, varken av polisen eller ägaren, eller ägarens hund. Det kan finnas vittnen i närheten, och tjuven måste bestämma sig för om det ens är lönt att göra inbrott där.

Väljer du att installera företagslarm ökar du stressen enormt för tjuven. Det lönar sig verkligen att ha företagslarm, för tjuven lämnar stället ifred och försöker någon annanstans. Då slipper du få dina lokaler invaderade. Viktiga uppgifter i datorer och annan elektronisk utrustning räddas undan förstörelse. Det blir helt enkelt mindre skadegörelse, och tjuven hinner inte stjäla så mycket.

Stöldbegärlig egendom skyddas med företagslarm

Kanske har du en verksamhet som drar till sig tjuvar. Det kan finnas så kallad stöldbegärlig egendom, som exempelvis guld, ädelstenar, proffskameror, öl eller tobaksvaror. Då är du kanske lite förberedd på att du kan få ovälkommet besök i lokalen, och du ligger steget före om du har företagslarm.

Kanske har du också övervakningskameror installerade och galler för fönstren när det är stängt. Företagslarm kan kopplas till din mobil, så att du ser vad som händer när du inte är där. Framför allt vinner du värdefull tid när larmet stoppar inbrottet direkt, du får information om det och polisen kan tillkallas omedelbart.

Kategorier
Säkerhet

Ett säkerhetsföretag med full koll

När larmet går vill man att rätt personer ska få reda på det och komma med en gång. Ett säkerhetsföretag med en samordnad larmportal som administreras genom en molntjänst gör det möjligt.

Företag som vill skydda sina lokaler på bästa sätt väljer att ha effektiva inbrotts- och brandlarm med en direkt koppling till en larmcentral. Ibland händer det incidenter nattetid när ingen personal finns i byggnaden. Då är det viktigt att räddningstjänst eller vaktbolag finns på plats omgående.

Det är också viktigt att de som har ansvar för säkerheten på företaget blir informerade omgående. När man väljer ett säkerhetsföretag med egen samordnad larmcentral väljer man också hur larmen ska gå och vem som ska larmas. Kanske finns det ansvarig personal i närheten som behöver få veta först för att ingripa.

Mysec erbjuder en samordnad larmcentral där man själv enkelt programmerar tidschema, behörigheter och kontrolljournaler. Allt sköts genom en molntjänst där man inte ens behöver vara på plats.

Säkerhetsföretaget kan lägga till ett effektivt lås- och passersystem

Mysec är ett SSF-certifierat företag för låssystem och är SBF-certifierad för anläggningar av automatiska brand- och utrymningslarm. Med lång erfarenhet och välutbildad, engagerad personal kan man erbjuda installationer och service av effektiva passersystem till alla sorters företag. Passersystemet gör att man får full koll på vem som ska ha tillgång till byggnaden och vem som har varit där.

Alla system behöver regelbundet underhåll men skulle det uppstå en akut situation finns också en jourverksamhet bemannad med kunniga tekniker. Denna jour är tillgänglig dygnet runt.