Kategorier
Säkerhet

Brandskyddsutbildning på fyra timmar

Det är förståeligt att ni som företag inte har tid att spendera en heldag på att gå en brandskyddsutbildning. Med det räcker med fyra timmar, så är ni säkra.

Det är så lätt att tänka att man ska göra det någon annan dag. Så plötsligt är olyckan framme och ni är inte redo för den. Då kan det gå riktigt illa. Det är därför som det är lag på att ni som företag eller verksamhet har skyldighet att låta varje arbetsplats ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att er personal behöver gå en grundläggande brandskyddsutbildning.

Under en grundläggande brandskyddsutbildning så kommer ni få den informationen som ni behöver för att klara av små bränder. Det behöver endast ta fyra timmar, och ni behöver inte åka långväga för att gå en sådan kurs. Istället kan kursledare komma till er, och ni kan gå kursen på er arbetsplats. Det är det bästa sättet att göra det på, eftersom ni då har möjlighet att se hur ni kan skydda er på just er arbetsplats.

Brandskyddsutbildning som går att skräddarsy

Alla arbetsplatser ser olika ut, och ni jobbar troligtvis med olika saker. Det betyder att en del behöver lite mer ingående kunskaper om hur man släcker en viss typ av brand. Till exempel så används inte samma utrustning för en brand på träbordet som orsakats av stearinljuset, som för en elektrisk brand eller en brand av kemikalier. Olika kriser behöver olika utrustning.

Det är viktigt att veta skillnaden mellan utrustning och utrustning. Det är därför som det är så bra att ni kan skräddarsy er brandskyddsutbildning, och anpassa den helt efter hur er arbetsplats ser ut. Det kan också vara bra att nämna om ni skulle vilja komplettera med ytterligare kunskap, så att er kursledare kan ta fram just den information som passar och lämpar sig bäst för ert arbete.