Kategorier
Utbildning

Gå en utbildning i ledarskap!

Med en utbildning i ledarskap kan du få många verktyg för att lyckas som ledare. Men kanske framförallt en förståelse för vad som händer i gruppen du ska leda.

Det finns egentligen ingen direkt forskning som kan visa på vad en ledare ska ha för egenskaper för att lyckas. Ändå är det så att vissa alltid verkar lyckas lite bättre än andra. Kanske har det med tur att göra. Säkert även med erfarenhet. Men ledarskap är i allra högsta grad ett socialkonstruktivistiskt fenomen och otroligt relationellt.

Hur då relationellt, kanske du undrar? Jo, om ledarskapet lyckas eller inte, handlar om vilken relation ledaren och gruppmedlemmarna har med varandra. Ledarskapet föds i relationen och är något som är svårt att skapa på egen hand. Om ledaren lyckas beror minst lika mycket, eller mer, på gruppmedlemmarna som på ledaren själv menar många.

Att ha en bra ledare för sin grupp är alltså ett teamwork. Men visst måste man väl kunna påverka på något sätt själv som ledare, tänker du. Jo, genom att öka din kunskap om ledarskap och grupper så blir det enklare åtminstone.

Utbildning i ledarskap handlar mer om gruppen

Genom att ha kunskaper om grupputveckling och grupprocesser får du en större förståelse för vad som händer i gruppen. Om du förstår vad som händer, kan du bättre anpassa ditt ledarskap så att det passar för situationen. Så kallat situationsanpassat ledarskap.

Man kan även få lära sig om gränser till gruppen. Är de tunna, tjocka eller lagom? Är gränserna för tunna kommer du bli mer “en i gruppen” än en ledare för gruppen. Då kan det bli svårt att ta beslut och vara auktoritär när det behövs. Är gränserna istället för tjocka blir det istället för stor distans mellan dig och gruppen. Detta kan uppstå om du är en chef som sällan är närvarande på plats eller som stänger in dig på kontoret och mest snackar med de andra cheferna.

Det bästa är förstås om gränserna kan vara lagom tjocka. Här är du närvarande, men har ändå en sådan pass auktoritet så att beslutsfattandet blir enkelt. Genom att förstå gruppens behov blir ditt ledarskap alltså lättare att utföra. Så trots att de vetenskapliga beläggen för gott ledarskap är tunna, så kan en utbildning i ledarskap ändå hjälpa dig. Och gruppen!