Kategorier
Okategoriserade

Företagsflytt – vanliga frågor 

Hur ska man göra för att flytta ett företag och alla tillhörande inventarier på ett smidigt sätt? I den här texten ska vi titta närmare på en företagsflytt och ge information om en sådan. 

Genom att svara på vanliga frågor i ämnet så hoppas vi kunna ge tips, råd och allmän information som kan underlätta den dagen ert företag ska byta lokaler – oavsett om det handlar om ett byte till större eller mindre sådana. 

Med det sagt, här följer våra frågor om en företagsflytt

Ska vi själva sköta en företagsflytt? 

Det beror givetvis på storleken på företaget och på hur mycket som ska flyttas. Rent allmänt dock: ta hjälp. Det finns specialister på företagsflyttar som går in och tar hand om hela projektet – från start till mål. En företagsflytt kräver god planering och förberedelse. Inte sällan så kan man se att denna planering går så långt som till sex månader tillbaka i tiden från dagen då flytten sker. Det handlar om att inventera, se över vad som ska flyttas, hur det ska packas, vad man ska göra av de saker som inte får plats – och hur man hanterar tyngre föremål. Utöver detta ska man även se till att det finns bärhjälp och fordon – samt folk på plats för att installera allt. Det är ett projekt som är betydligt större än vad många tror. 

Finns det företag som erbjuder professionell företagsflytt? 

Ja, som vi nämnde ovan: idag finns företag som specialiserat sig på detta. Fördelen är att deras jobb möjliggör en effektiv flytt där man som företag slipper se stopp i produktionen. De anställda kan direkt börja jobba som vanligt igen – men i de nya lokalerna. Det handlar, baserat på detta, om en rejäl investering. En företagsflytt som sker med en övergripande, professionell, hand ger också en smidig resa från punkt A till punkt B – utan stopp.

Kategorier
Okategoriserade

Energilagring – enorma fördelar 

Har ditt företag funderat på att investera i solceller och på att ta steget mot framtiden? Ni är inte ensamma. De höga elpriserna som syntes förra vintern fick många att vakna upp ur dvalan

Även om vi i Sverige har en hög produktion av el via exempelvis vatten- och vindkraft så kan priserna ändå komma att bli höga. I synnerhet i södra delarna av landet och detta som en följd av överföringsproblem i det svenska elnätet. 

I detta elnät måste det finnas en balans mellan produktion och konsumtion. Uteblir den balansen så kan man också se att priset för el kan öka. Detta kan man emellertid som företag – och även som privatperson – vara med och påverka. 

Kombinera solceller med energilagring

Genom att investera i energilagring i samband med att man exempelvis väljer solceller så kan man dels se till att man själv har en stadig tillgång till el för de egna behoven – och samtidigt också ett energilager som kan hjälpa till att, vid behov, stötta upp det svenska elnätet.

 Ditt energilager kan helt enkelt A) stötta elnätet och bidra till en bättre balans mellan produktion och konsumtion av el och B) göra så att ditt företag tjänar pengar. Det senare är givet: den el du producerar och lagrar i ditt energilager kommer du givetvis att få betalt för – du skänker det inte vidare bara för att.   

Välj rätt partner för energilagring 

Viktigt är att du dels får en optimerad solcellsanläggning som ger dig maximal avkastning och effekt. Dels så ska också energilagring vara optimerad och implementerad i din anläggning. Utöver detta så måste elen även kunna säljas vidare till frekvensmarknaden – som den kallas – och allt detta kan du också få genom att välja en och samma partner. 

Det finns innovativa företag som erbjuder kompletta lösningar från start till mål då det kommer till solceller, energilagring och försäljning av el. Välj alltid ett sådant och få hjälp hela vägen – nu och i framtiden.

Kategorier
Okategoriserade

Hyra ut bostadsrätt – vad ska man tänka på?

Vad ska man tänka på om man äger en bostadsrätt och vill hyra ut denna? Det finns väldigt många olika skäl till varför man som bostadsrättsägare kan tänka sig att hyra ut sin lägenhet och just ordet skäl är viktigt att peka på i sammanhanget. 

Numera så räcker det nämligen med just ett skäl för att få tillåtelse att hyra ut bostadsrätt i andra hand. Tidigare har man tvingats visa upp beaktansvärda skäl – på samma sätt som fortfarande gäller för uthyrning av hyresrätt – men just för bostadsrätter så har reglerna ändrats och detta i syfte att förenkla. 

Konstigt vore det egentligen annars. Tänker man efter så är det så att man som bostadsrättsägare de facto äger den egna bostaden och i och med detta också borde ha en större frihet i att göra vad man vill inom denna. Om det sedan handlar om olika renoveringar eller om att hyra ut i andra hand är i sammanhanget oväsentligt: man äger sin bostad, punkt. 

Dessa skäl motiverar att hyra ut i andra hand 

Men, givetvis: en bostadsrätt ligger i en fastighet där man, tillsammans med sina grannar, är ägare. Just detta gör att en andrahandsuthyrning också måste godkännas av grannarna och genom styrelsen som utsetts. Här kan man se lite olika regler om vad som gäller. Vi nämnde ordet skäl ovan och här nedan följer några giltiga sådana som normalt motiverar ett godkännande för att hyra ut bostadsrätt i andra hand: 

  • Samboende. Du vill testa tvåsamheten en person och se hur det fungerar. 
  • Värnplikt, studier eller arbete. Om du exempelvis inte kan pendla för något av dessa skäl så finns det också giltighet i att hyra ut bostaden under en tid. 
  • Sjukdom. Du blir sjuk och måste kanske som en följd av detta flytta under en period. 
  • Närstående vill hyra. Du vill hyra ut din bostad till dina barn eller någon annan närstående till dig. 
  • Marknaden. Man kan även ges tillstånd att hyra ut en bostadsrätt som en följd av svängningar i marknaden. Du har kanske köpt en ny bostad och ser att du inte får det begärda priset för din bostadsrätt. Då kan du också hyra ut den, vänta in marknaden och få in pengar genom hyra. 

Enklare att hyra ut i andra hand idag 

Alla dessa punkter fungerar som giltiga skäl till ett godkännande för uthyrning. Man kan också se att vissa BRF:er är mer tillmötesgående till uthyrning och att andra har en stramare hållning i frågan. 

I vissa fall kan man också se att det tas ut avgifter i samband med att man hyr ut i andra hand – man får månadsvis betala en summa till sin BRF. Om så är fallet – vilket också tydligt ska framgå i stadgarna – så kan du som hyresvärd addera den summan till den månadshyra du begär av den person som ska hyra din bostadsrätt. På det stora hela så har det kommit att bli enklare att hyra ut en bostadsrätt och detta är också väldigt tacksamt. Både sett till att man åtnjuter en större frihet som ägare till en bostadsrätt och sett till att fler också vågar ta steget att hyra ut – något som lättar upp den extrema bostadssituationen som kan ses i våra större städer.

Kategorier
Okategoriserade

Säkerhetsföretag med koll

Det är väldigt bra för nattsömnen att lämna över bevakning till ett säkerhetsföretag för de kan sätta upp larm kopplat till larmcentral och ordna med kameraövervakning för snabb åtgärd.

Eftersom man vet att det finns risk för att någon obehörig tar sig in så skaffar man naturligtvis lås på sina dörrar. Det skulle ju vara oansvarigt annars och inget försäkringsbolag går med på att försäkra en sån fastighet. När man tecknar en försäkring så frågar de vilken sorts lås man har och om man har galler för fönstren.

Självklart minskar risken för att någon skall ta sig in om det finns ordentliga lås och kanske galler och brytskydd. Men det händer ändå att det blir inbrott i en byggnad och det är inget man vill. Det är inte bara det att saker blir stulna, skadegörelsen brukar dessutom kosta en hel del. Vill man minska riskerna så tar man kontakt med ett säkerhetsföretag. De vet vad man kan göra mer än att bara se över låsen.

Ett säkerhetsföretag sköter bevakning och skydd på ett effektivt sätt

Anlitar man ett erfaret säkerhetsföretag så vet de precis var de svaga punkterna finns.

Ett bra inbrottslarm är något som gör att risken för inbrott eller skadegörelse minskar. Många tvekar att ge sig på en larmad byggnad eftersom de vet att det kommer polis eller vaktbolag inom kort. Vill man öka säkerheten ytterligare så kan man installera kameraövervakning och få platsen bevakad i realtid. Det gör att vaktbolag kan rycka ut i samma stund som något händer. Läs mer om kameraövervakning på denna hemsida: https://larmkraft.se/

Kategorier
Okategoriserade

Låt en auktoriserad bokföringsbyrå sköta bokföringen i Stockholm

Få tid över till verksamheten när din lokala bokföringsbyrå i Stockholm sköter företagets löpande bokföring. Ta in hjälp i stressiga bokslutstider och få kontroll över ekonomin.

Att ha koll på företagets ekonomi är centralt i alla verksamheter. Trots det så hamnar bokföringen ofta lite på undantag. Det är vanligt att små företag inte har någon ekonomistyrning utan dessa uppgifter hanteras i mån av tid i slutet av månaden. Genom att ta kontroll över företagets ekonomiska situation så finns det stora vinster att göra. Ofta går det att med små medel få bättre likviditet bara genom att styra upp fakturahantering. Dessutom så är det viktigt att se till att sköta rapportering i rätt tid för att slippa onödiga kostnader.

Bokföring i Stockholm skräddarsydd efter företagets behov

Inget företag är det andra likt. Kompetens och resurser liksom typ av verksamhet skiljer sig åt. När man anlitar en byrå för bokföring i Stockholm så lämnar man över hela eller vissa delar åt experterna. Vilken lättnad att veta att deklarationen lämnas in i tid, att personalen får sina löner och att skatten är betald även under semestern eller i tider av sjukdom. Få hjälp med att skapa hållbara och långsiktiga rutiner för kvittohantering och attestering av fakturor. Att ha ordning på siffrorna och koll på läget är en förutsättning för att verksamheten ska kunna växa. Låt bokföringsbyrån ta hand om allt det tråkiga men behåll kontrollen. Få tid och energi att analysera nyckeltal och likviditet när redovisningen är i trygga händer.

Kategorier
Okategoriserade

När är BAM-utbildning viktigt?

BAM står för Bättre Arbetsmiljö och är en utbildning i arbetsmiljö. Det är en viktig utbildning för chefer men även för skyddsombud. För arbetsmiljö är viktigt för alla på arbetsplatsen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt och BAM-utbildning är en viktig del. BAM är en förkortning för bättre arbetsmiljö och kan räknas som en nödvändig utbildning för framför allt skyddsombud och chefer.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att arbetsplatser ska arbeta aktivt med arbetsmiljön och göra arbetsplatsen så säker som möjligt för dem som vistas där. Därför är det viktigt att se till att chefer, ledare och skyddsombud får verktyg och kompetenser som gör att de kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vad innebär att arbeta med arbetsmiljön?

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar inte bara om punktinsatser för att förhindra olyckor. Arbetsgivare och anställda ska arbeta med sociala frågor och även med organisatoriska frågor som rör arbetsmiljö löpande. Eftersom det är ett komplext arbete som görs löpande där olika intressen kan krocka är det bra att gå utbildningar som BAM-utbildning.

Skyddsombuden väljs i regel ur de fackförbund som finns representerade på arbetsplatsen. Det går också att välja andra skyddsombud om det mot förmodan inte skulle finnas något fackförbund representerat. Chefer bör gå utbildning i arbetsmiljöfrågor, inte bara för att göra arbetsplatsen tryggare, utan för att det även har en positiv inverkan på ledarskapet.

Chefer blir tryggare i sin roll och det återspeglas sedan i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Så att investera i en BAM-utbildning kan vara en investering i bättre miljö för alla som arbetar eller vistas på arbetsplatsen.

Kategorier
Okategoriserade

Så förbereder du dig på en konkursansökan

Att ansöka om konkurs är sista vägen ut för den företagare som kört sitt bolag i botten. En konkursansökan är dock en krånglig process. Det är bra att ta hjälp av en erfaren konkursförvaltare.

Att ansöka om konkurs för sitt företag är en sorglig historia. De flesta företagare lägger ned mycket känslor i sina entreprenöriella projekt, och att se ett av dem gå i putten kan få den mest luttrade affärsman att gråta en skvätt. Sedan är det bara att kavla upp ärmarna och få det sista jobbet gjort. Du som står inför att ansöka om konkurs bör söka guidning hos en professionell konkursförvaltare. Med lite tur kan till och med konkursen undvikas, men kan den inte det är det viktigt att allt går rätt till i ansökan så att processen blir så smidig som möjligt.

Gör konkursansökan så smidig som möjligt

Först ska en ansökan om konkurs lämnas in till tingsrätten. Du vänder den till den tingsrätt i den kommun där du som företagsägare är skriven. I ansökan ska du uppge att du inte har möjlighet att betala företagets skulder. Det kostar ingenting att ansöka om konkurs för ett bolag du själv äger. I en konkurs säljs alla bolagets tillgångar av för att betala av skulder. Du har allt att vinna på att ha haft kontakt med en konkursförvaltare redan innan tingsrätten tar beslut om konkurs, för att alla nödvändiga underlag ska finnas på plats. Det är nämligen inte du själv som beslutar om en konkurs, utan tingsrätten.