Kategorier
Säkerhet

Passersystem i Stockholm stänger ute obehöriga

Om du är företagare, vill du inte att obehöriga personer ska vistas i dina lokaler. Anlita ett företag som installerar elektroniska passersystem i Stockholm.

Du driver ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska produkter, där dina kunder finns i hela världen. Dina produkter ingår som viktiga komponenter i de system som dina kunder marknadsför. Flera av dina kunder tillverkar system för försvarsindustrier.

När du tecknar avtal med kunder måste du skriva sekretessavtal. Dina egna och kundernas produkter får under inga villkor komma i händerna på en konkurrent eller ännu värre till en främmande fientlig makt. I dina kontrakt med kunder ingår därför vitesklausuler som vid ett utfall kan hota ditt företags existens.

Hur skyddar du dig då mot att obehöriga kan smyga sig in i dina lokaler? Utan ett genomtänkt system kan sådana intrång ske både dag- och nattetid. Ett sätt är att dela upp företagets lokaler i olika sektioner och där endast delar av personalen har tillgång till samtliga lokaler.

Passersystem i Stockholm utan nyckelknippor

Du kontaktar ett företag som specialiserat sig på säkerhetsfrågor för företag. Företaget har stor erfarenhet från större industrier där säkerheten har högsta prioritet. Du får förslag att i första hand införa styrning av tillträdet till olika lokaler. Du får bestämma vilka dörrar som ska öppnas och vem som ska kunna öppna respektive dörr. Fördelarna med ett elektroniskt passersystem är att nycklar ersätts med passerbricka eller låstagg. Om bricka eller tagg blir borttappade är de lätta att spärra.

Men hur gör du på kvällar och nätter när inte all personal finns på plats? Med ett elektroniskt passersystem behöver inte alla dörrar gå att öppna nattetid. På din forskningsavdelning finns sannolikt rapporter och dokument som ingen behöver ha tillgång till ensam och på natten. Och ingen har anledning att vistas i tillverkningen när ingen produktion sker.

Går det att kombinera ett passersystem i Stockholm med någon form av övervakningssystem? Det kan vara viktigt att i efterhand kunna kontrollera vilka som har befunnit sig i en specifik lokal och vid vilken tidpunkt. Detta kan göras genom en händelselogg. Det finns också möjlighet att integrera kameraövervakning i ett säkerhetssystem. Mer information kan du hitta på: passersystemstockholm.se