Kategorier
Möten

Digitala möten – en vana att hålla i

Digitala möten blev vardag under pandemin. För klimatets skull är det en bra vana att hålla fast vid sådana för att minska utsläppen som bildas vid arbetsresor.

Under coronapandemin var vi så illa tvungna att lära oss många nya saker. Till detta hörde att hålla möten digitalt, eftersom det inte var möjligt att träffas i större grupper. Digitala möten är därför en av de vanor som utvecklades under pandemin. För vissa var det en vana som höll i sig, men inte för alla.

När restriktionerna släpptes började många företag hålla sina möten på plats igen. Kanske var det lättare, trevligare eller bara något man alltid gjort. Men faktum är att digitala möten kan ha sina fördelar. Till exempel drar klimatet stor nytta av att möten som annars skulle innebära långa resor tas digitalt när det är möjligt.

Digitala möten kan vara klimatets bästa vän

För klimatets skull är alltså digitala möten en vana att hålla fast vid. Dessa minskar de utsläpp som bildas vid resor, utsläpp som i längden får många negativa konsekvenser. Det är något att fundera över när framtida möten planeras – kanske behöver man inte alltid träffas personligen?

Självklart finns det fördelar med att träffas fysiskt, fördelar som man kanske har svårt att undvara. Men under pandemin blev det inte bara vanligare med digitala möten, det var också ny teknik som utvecklades mycket under perioden. Därför finns det idag många lösningar att använda sig av för att göra digitala möten lika smidiga som fysiska. Vill du bli kompis med klimatet är detta alltså värt att undersöka.